Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

HISTORIA
Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i analiz, profilaktyki społecznej, konsultingu i szkoleń. W 2005 roku założone zostało Stowarzyszenie Epsilon, poprzez które prowadzimy działalność w obszarze non-profit i pożytku publicznego.

Obie, niezależne od siebie instytucje: Centrum Edukacji i Profilaktyki oraz Stowarzyszenie Epsilon, współpracują z samorządami największych polskich miast (m.in.: Warszawy, Łodzi, Krakowa), urzędami wojewódzkimi oraz administracją centralną (wśród naszych klientów można wymienić m.in.: ZUS, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów). Beneficjentami realizowanych przez nas projektów są w  dzieci i młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczący wspólnie w systemowych projektach wspierających i aktywizujących, jak również kadry instytucji państwowych oraz instytucji wsparcia społecznego. Istotnym celem naszej pracy jest aktywizowanie w procesie profilaktycznym całych środowisk: nauczycieli, pedagogów, rodziców, miasta oraz gminy.

Nasze szerokie, systemowe projekty takie jak Komplementarne Programy Profilaktyki Społecznej: EPSILON, MOGĘ INACZEJ, 3xMy, AKADEMIA WYCHOWAWNIA  realizowane są w całym kraju zyskując uznanie wśród pedagogów i rodziców, a ze względu na atrakcyjną, nowoczesną formę, dzieci i młodzież chętnie biorą w nich udział.

O jakości realizowanych projektów świadczą rekomendacje oraz pozytywne opinie takich instytucji jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Nasza instytucja realizuje również poważne projekty szkoleniowe dla profesjonalistów w zakresie wsparcia społecznego (m.in.: projekt ŚWIETLICE.PL) oraz działania konsultingowe i doradcze dla kadry administracji publicznej, m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowaliśmy strategię szkoleniową dla całej służby cywilnej, zgodnie z którą realizowany jest obecnie system szkoleń dla 17 000 urzędników służby cywilnej RP.
 
 
 
Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie
Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.: I stopień ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet
Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w
Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół).

 
 
Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej    

 

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie...

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami...

Rekomendacja

Dnia 6 listopada 2013r. realizowany przez naszą instytucję Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon otrzymał oficjalną rekomendację udzieloną przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji...