Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

HISTORIA
Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i analiz, profilaktyki społecznej, konsultingu i szkoleń. W 2005 roku założone zostało Stowarzyszenie Epsilon, poprzez które prowadzimy działalność w obszarze non-profit i pożytku publicznego.

Obie, niezależne od siebie instytucje: Centrum Edukacji i Profilaktyki oraz Stowarzyszenie Epsilon, współpracują z samorządami największych polskich miast (m.in.: Warszawy, Łodzi, Krakowa), urzędami wojewódzkimi oraz administracją centralną (wśród naszych klientów można wymienić m.in.: ZUS, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów). Beneficjentami realizowanych przez nas projektów są w  dzieci i młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczący wspólnie w systemowych projektach wspierających i aktywizujących, jak również kadry instytucji państwowych oraz instytucji wsparcia społecznego. Istotnym celem naszej pracy jest aktywizowanie w procesie profilaktycznym całych środowisk: nauczycieli, pedagogów, rodziców, miasta oraz gminy.

Nasze szerokie, systemowe projekty takie jak Komplementarne Programy Profilaktyki Społecznej: EPSILON, MOGĘ INACZEJ, 3xMy, AKADEMIA WYCHOWAWNIA  realizowane są w całym kraju zyskując uznanie wśród pedagogów i rodziców, a ze względu na atrakcyjną, nowoczesną formę, dzieci i młodzież chętnie biorą w nich udział.

O jakości realizowanych projektów świadczą rekomendacje oraz pozytywne opinie takich instytucji jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Nasza instytucja realizuje również poważne projekty szkoleniowe dla profesjonalistów w zakresie wsparcia społecznego (m.in.: projekt ŚWIETLICE.PL) oraz działania konsultingowe i doradcze dla kadry administracji publicznej, m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opracowaliśmy strategię szkoleniową dla całej służby cywilnej, zgodnie z którą realizowany jest obecnie system szkoleń dla 17 000 urzędników służby cywilnej RP.
 
 
 
Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie
Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.: I stopień ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet
Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół).
Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w
Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

 
 
Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej    

 

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie...

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami...

Rekomendacja

Dnia 6 listopada 2013r. realizowany przez naszą instytucję Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon otrzymał oficjalną rekomendację udzieloną przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji...