Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

LUDZIE
Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie doświadczony praktyk w zakresie profilaktycznej pracy z młodzieżą technikami dramowymi  Uczeń prof. J. Somersa. Uczestnik i trener licznych warsztatów oraz sympozjów dotyczących pracy technikami dramowymi. Certyfikowany trener PTP.

Dawid Rak, magister psychologii (UJ), absolwent kursu treningów kontaktu i umiejętności interpersonalnych oraz kursu animatorów zajęć dla dzieci  i młodzieży. Wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów profilaktycznych. Wiceprezes Stowarzyszenia Epsilon Plus i koordynator projektów.

Anna Knapik, magister pedagogiki (UŚ), trener, absolwentka szkoły trenerów Gniazdo oraz licznych kursów doskonalących i szkoleń, m.in.: Studium Terapii przez Sztukę, Pedagogika ulicy, Pedagogika Marii Montesori. Doświadczony praktyk w zakresie pracy technikami aktywnymi z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Certyfikowany trener PTP.

Paulina Szeromska,  magister profilaktyki społecznej (IPSiR, UW), pedagog w zakresie resocjalizacji nieprzystosowanych, mediator rodzinny (absolwentka kursu mediacji rodzinnych przy Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych), obecnie w trakcie zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych Psychologii Zorientowanej na Proces.

Wiktor Szynkaruk, absolwent psychologii (UJ), doświadczony trener pracujący z grupami dzieci i dorosłych.

Karolina Sokolik, magister pedagogiki resocjalizacyjnej (UW), trener „Programu pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą”, streetwarkerka prowadząca zajęcia z młodzieżą w programie „Wychowawca podwórkowy”.

Katarzyna Sowińska, magister psychologii oraz magister filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent kursu trenerskiego I stopnia w Towarzystwie Wiedzy Psychologicznej Start.

Lucyna Dudzic, magister psychologii UKSW, absolwentka Studium Treningu i Terapii Grupowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Trener grup w projektach wielokulturowych i międzynarodowych.

Dorota Mularz, magister psychologii UJ oraz absolwentka kulturoznawstwa UJ. Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA, trener umiejętności psychospołecznych

Paweł Piotrowski, absolwent Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, fotografik - absolwent Szkoły Kreatywnej Fotografii (KSA), instruktor i opiekun w świetlicach socjoterapeutycznych.

Kamila Kazała, magister psyhologii (KUL), trener - absolwent kursu trenerskiego (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys), uczestnik Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Wojciech Gola, magister pedagogiki UW, doświadczony wychowawca dzieci i młodzieży, doktorant na Uniwersytecie Warszawkim.

Jakub Stadnicki, absolwent pedagogiki UJ, ukończył kurs umiejętności trenerskich na poziomie zaawansowanym w Szkole Trenerów Meritum, a także Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznych.

Grzegorz Pytel, ukończył studia pedagogiczne (UŚ). Jest również absolwentem studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz studium doktoranckicego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk w zakresie psychoedukacyjnej i szkoleniowej pracy z grupą oraz koordynowania wielozespołowych projektów non-profit. PrezesCentrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o. o.

Leszek Węgrzyn, specjalista w zakresie informatyki i systemów komputerowych. Kieruje biurem CEiP / SE zapewniając obsługę logistyczną, techniczną i organizacyjną realizowanych działań. Prezes Stowarzyszenia Epsilon Plus.

 
 
 
Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół).
Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i
Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w
Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.: I stopień ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet


 
 
Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej    

 

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie...

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami...

Rekomendacja

Dnia 6 listopada 2013r. realizowany przez naszą instytucję Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon otrzymał oficjalną rekomendację udzieloną przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji...