Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

METODY PRACY
Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół). Charakteryzują się one wspólnymi cechami, bazując na wymianie doświadczeń każdego z pojedynczych uczestników pracy warsztatowej, co pozwala spojrzeć na określone doświadczenia z różnych perspektyw (decentracja), odkrywając nowe pomysły oraz sposoby zachowań, pozwalając uczestnikom na niezwykle   głębokie zaangażowanie się w problemy i wspólne wypracowywanie ich rozwiązań.
Wśród innych metod i form pracy, doskonalonych i rozwijanych przez naszą instytucję wymienić można: metodę mini-projektów, stosowaną jako element dodatkowej pracy wychowawcy z klasą umożliwiającą zachowanie motywacji i zaangażowania grupy już po zakończeniu warsztatów realizowanych przez trenerów CEiP przy zachowaniu tylko minimalnego zaangażowania ze strony wychowawcy; model współprowadzenia elementów projektu profilaktycznego w teamie trener-wychowawca, zapewniający intensyfikację transferu i doskonalenia kompetencji nauczyciela-wychowawcy w pracy z klasą oraz znaczne wzmocnienie jego motywacji do dalszej realizacji projektu. Model ścisłego integrowania w pracy profilaktycznej elementów narracyjnych i wzmocnień behawioralnych, w którym wzbogacające doświadczenia nabywane podczas wspólnej, aktywnej pracy w środowisku narracyjnym (drama), intelektualizowane w modułach podsumowujących, są następnie utrwalane przez wychowawcę poprzez wspólnie realizowane ćwiczenia i zadania utrzymane w nurcie pracy behawioralnej (przykładowa sekwencja: przypomnienie sobie pozytywnego wzorca – zastosowanie w praktyce – otrzymanie pozytywnego wzmocnienia). 

Drama Brytyjska – podstawowa metoda pracy
Drama jako metoda pracy z  młodzieżą i dorosłymi wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie na przełomie XIX i XX wieku powstała na bazie m.in.: koncepcji ruchu Nowego Wychowania, przeciwstawiającego się encyklopedyzmowi i dyrektywności edukacji. Drama wykorzystuje naturalną od wieku dziecięcego umiejętność człowieka: wchodzenia w role, doświadczania ról   i asymilowania uzyskanych tą drogą praktycznych umiejętności.
Stosowanie technik dramowych daje niespotykaną nigdzie indziej możliwość angażowania uczestników warsztatów równocześnie na zupełnie różnych poziomach: intelektualnie, emocjonalnie, pobudzając wyobraźnię, zmysły, ciało i gest. Cały proces odbywa się w grupie, co sprzyja wzajemnemu wsparciu, daje satysfakcję ze współpracy a indywidualnym uczestnikom daje silne poczucie sprawstwa. Drama pozwala dzieciom / młodzieży doświadczyć "przygody uczenia się" w płaszczyźnie edukacyjnej jak również emocjonalnej i społecznej. Poszerza horyzonty nauczyciela i rozwija jego umiejętności pracy twórczej z dzieckiem.
Dodatkowym atutem jest aktywizacja dzieci uznawanych za "słabsze" według szkolnych kryteriów oceniania. Doznania będące udziałem uczestników warsztatów poruszają zmysły, pobudzają wyobraźnię i wymieniane są (a przez to pogłębiane) w procesie aktywności grupowej, by w końcowej fazie zostać przyjęte intelektualnie w formie refleksji i głębokiego, zbogacającego doświadczenia.
Z wyżej przedstawionych przyczyn, metody dramowe uznawane są za jedne z najbardziej efektywnych form pracy z grupą.

Stosowana przez nas "dramowa forma pracy" polega na:
  • głębokim wprowadzeniu i zaangażowaniu uczestników zajęć w "profilaktyczną historię",
  • umożliwieniu bezpośredniego doświadczenia emocji, z nią związanych (poprzez indywidualne i grupowe odgrywanie scen i zdarzeń, stosowanie technik takich jak "zbiorowe sumienie", "stop-klatka", umożliwiających pełne zaangażowanie w twórcze kreowanie pozytywnego finału wspólnie tworzonej historii lub rozwiązywanego problemu),
  • wytworzeniu "empatii" dla bohaterów "dramowej historii" i doprowadzenie do faktycznej zmiany postaw młodych ludzi wobec problemu (alkoholu, narkotyków, etc.), dokonującej się poprzez indywidualne doświadczenie każdego z uczestników zajęć.

Zalety metody dramowej
  • Głębokie zaangażowanie całej grupy w zajęcia.
  • Niespotykana nigdzie indziej dynamika pracy.
  • Praca na poziomie ekspresji i emocji (a nie na poziomie doznań intelektualnych i dyrektywego przekazywania "tego co słuszne")
  • Faktyczne doświadczenie przez młodych ludzi emocji, związanych z "profilaktycznym problemem".

Kompleksowość oddziaływań 
Realizowane przez zespół Centrum Edukacji i Profilaktyki działania angażują całe środowisko tj.: dzieci/młodzież, nauczycieli/wychowawców, rodziców. Przykładami autorskich projektów w których najsilniej uwidacznia się tak pojęta kompleksowość oddziaływań to Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej 3xMy (www.blog.3xMy.org), Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej MOGĘ INACZEJ (www.mogeinaczej.org) Komplementarny Program Profilaktyki Społecznej EPSILON (www.blog.epsilon.org), AKADEMIA WYCHOWAWNIA (www.akademiawychowania.pl).

Realizacja poprzedzona diagnozą grupy
Wszystkie realizowane przez nasz zespół programy i projekty skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców poprzedzone są konsultacją z pedagogiem i wychowawcą, dzięki której praca z grupą jest ukierunkowana nie tylko na osiąganie podstawowych celów zawartych w programie ale i rozwiązywanie najistotniejszych problemów grupy, diagnozowanych na bieżąco zarówno poprzez wychowawcę w trakcie swojej pracy z klasą i rodzicami jak i poprzez pedagoga w ramach pracy indywidualnej z osobami sprawiającymi największe trudności wychowawcze (w przypadku dzieci i młodzieży). Tematyka warsztatów i projektów CEiP zgodna jest z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez pedagoga szkolnego realizującego szkolny plan profilaktyczny. 

 

Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w
Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.: I stopień ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet
Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie
Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i

 
Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej    

 

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie...

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami...

Rekomendacja

Dnia 6 listopada 2013r. realizowany przez naszą instytucję Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon otrzymał oficjalną rekomendację udzieloną przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji...