Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

EWALUACJE
Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.:

I stopień ewaluacji
Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet Jagielloński)

II stopień ewaluacji
Badania ewaluacyjne realizowane na wniosek zleceniodawcy z użyciem czterogrupowego planu badawczego Salomona w oparciu o Kwestionariusz Orientacji Życiowej (powszechnie stosowane narzędzie pomiaru dla którego istnieje wiele danych porównawczych, do których odnieść można uzyskane wyniki) – dla grup dzieci i młodzieży biorących udział w programach / badanie przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie programu – dla dorosłych uczestników.

III stopień ewaluacji
Badanie postaw uczestników warsztatów w oparciu o tzw. wytwory dzieci i młodzieży (najczęściej są to „listy w roli”)

IV stopień ewaluacji
Badanie satysfakcji uczestników z udziału w warsztatach / szkoleniach

Vstopień ewaluacji
Opinie pedagogów / nauczycieli / wychowawców obserwujących pracę trenerów

VI stopień ewaluacji
Informacje formalne dotyczące terminowości i zgodności realizowanych działań z potrzebami placówek szkolnych.

 

Ogół informacji uzyskanych w toku ewaluacji przekazywana jest każdorazowo wraz ze sprawozdaniem do zleceniodawcy.
 


 
 
Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół).
Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie
Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i
Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w
Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

 
 
Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej    

 

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie...

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami...

Rekomendacja

Dnia 6 listopada 2013r. realizowany przez naszą instytucję Program Profilaktyczno Wychowawczy Epsilon otrzymał oficjalną rekomendację udzieloną przez: Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji...