Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

Centrum Edukacji

ewaluacja zewnętrzna
sobota, 08 października 2011

Od pierwszego semestru roku szkolnego 2011/12 rozpoczęła się druga niezależna, zewnętrzna ewaluacja realizowanych przez nas programów profilaktycznych.

czytaj więcej 


Pierwsza zewnętrzna ewaluacja programu profilaktycznego EPSILON miała miejsce w 2006 roku. W związku ze stałym rozwojem i doskonaleniem projektu, oraz przygotowaniami do złożenia wniosku o rekomendację EDDRA i ORE, postanowiliśmy poddać ewaluacji cały, udoskonalony projekt raz jeszcze. Badania uczestników programu odbędą się w sześciu szkołach M. St. Warszawy, w dzielnicach: Wola, Żoliborz i Ochota. Badaniu podlegać będą dzieci klas 2 i 3 szkół podstawowych uczestniczących w programie oraz ich rodzice i wychowawcy.
 

 

Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 sierpnia 2018r., nasz drugi już program - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (wspierający wychowawców w zakresie radzenia sobie z problemami przemocy w ...

czytaj więcej

Jesienna Szkoła Profilaktyki

W dniach 5 - 6 października 2017r. nasi trenerzy prowadzili wykłady oraz warsztaty w ramach XIII Jesiennej Szkoły Profilaktyki organizowanej przez Dzielnicę Ochota m. st. Warszawy, która w tym roku...

czytaj więcej

Konferencja - marzec 2017

W dniu 20 marca 2017r., w sali sesyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, odbyła się zorganizowana przez nas konferencja pn. "Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy wychowawczej szkoły". czytaj więcej   W konferencji...

czytaj więcej

Nasze realizacje w 2016r.

W roku 2016 zrealizowaliśmy programy profilaktyczne dla 1500 grup klasowych, w których wzięło udział ponad 30 000 uczniów. czytaj więcej  W naszych programach uczestniczyło ponad 1500 nauczycieli oraz 5000 rodziców. Programy realizowane...

czytaj więcej

ewaluacja zewnętrzna

Od pierwszego semestru roku szkolnego 2011/12 rozpoczęła się druga niezależna, zewnętrzna ewaluacja realizowanych przez nas programów profilaktycznych. czytaj więcej  Pierwsza zewnętrzna ewaluacja programu profilaktycznego EPSILON miała miejsce w 2006 roku. W związku...

czytaj więcej

Nowy portal

Dnia 6 kwietnia 2011r. został uruchomiony nowy portal naszej instytucji, na którym obecnie się znajdujesz. Końcowe prace zarówno nad funkcjonalnością jak i nad sferą merytoryczną portalu jeszcze trwają, dlatego też...

czytaj więcej

Nowy projekt

Rytm i Wartości - nowy program profilaktyczno-wychowawczy przygotowany przez Centrum Edukacji i Profilaktyki oraz Stowarzyszenie Epsilon czytaj więcej   Po 3 latach przygotowań, do oferty naszej instytucji, w ramach projektu EPSILON, wprowadziliśmy...

czytaj więcej

REKRUTACJA 2011

W nawiązaniu do ogłoszenia rekrutacyjnego zamieszczonego stronie NGO zwracamy uwagę osobom aplikującym, że pomimo, iż nasze instytucje prowadzą intensywną działalność na terenie M.ST. Warszawy, to jednak ofertę pracy adresujemy wyłącznie...

czytaj więcej

ROK 2010 - Największe realizacje

Wola, Bielany, Ochota, Mokotów, Ursus, Bemowo — w tych dzielnicach Warszawy w 2010 r. pracowali nasi trenerzy z dziećmi, młodzieżą,, nauczycielami i rodzicami. Łącznie, w programach profilaktycznych i wychowawczych realizowanych przez...

czytaj więcej

KONTAKT

Centrum Edukacji i Profilaktyki Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 49 Stowarzyszenie Epsilon Plus 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 47 tel./fax 33 814 46 28 function showMail(obj){ obj.innerHTML = "epsi"; obj.innerHTML += "lon@"; obj.innerHTML += "epsilon.org.pl"; obj.classList.remove("hideMail"); } .hideMail{ color: #ff2f4a; cursor:...

czytaj więcej

HISTORIA

Centrum Edukacji i Profilaktyki (CEiP) zostało założone w 1998 roku. Jako organizacja niepubliczna z siedzibą główną w Bielsku-Białej prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych: badań i analiz, profilaktyki...

MISJA

Jaka jest nasza misja, cele i zasady pracy? Misją instytucji jest tworzenie, promowanie i realizacja innowacyjnych i systemowych projektów społecznych oraz implementowanie nowoczesnych i nowatorskich standardów w dziedziny takie jak pomoc...

LUDZIE

LUDZIE

Marcin Drzazga, magister pedagogiki (UŚ), absolwent Studium Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży przy PWST w Krakowie. Jest specjalistą w dziedzinie stosowania metod dramowych w profilaktyce i edukacji. Wybitnie doświadczony praktyk...

METODY PRACY

Realizowane przez nasz zespół projekty oparte są o metody aktywnego uczestnictwa (active participation), w szczególności techniki narracyjne takie jak drama brytyjska (w stosowaniu której specjalizuje się nasz zespół). Charakteryzują się...

REKOMENDACJE

REKOMENDACJE

Programy profilaktyki społecznej realizowane przez naszą instytucję posiadają liczne rekomendacje oraz pozytywne opinie uznanych instytucji takich jak m.in.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.  Poniżej zamieszczamy część...

EWALUACJE

Realizowane przez nas programy podlegają wielostopniowej ewaluacji tj.: I stopień ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna poszczególnych programów prowadzona przez osoby / instytucje zewnętrzne (m.in. Uniwersytet Jagielloński) II stopień ewaluacji Badania ewaluacyjne realizowane na wniosek zleceniodawcy z...

Realizujemy warsztaty profilaktyczne oraz KOMPLEMENTARNE PROGRAMY dla dzieci i młodzieży..
A także SZKOLENIA dla profesjonalistów i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze dla rodziców.
Nasze programy podlegają stałej ewaluacji. Prowadzimy również działalność naukowo - badawczą.
  czytaj więcej