WAŻNE
efekty
CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL?
CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE?
Dlaczego Rytuały grupowe przynoszą efekty?

Rytuały to ogólne przyjęte w grupie zwyczaje odróżniające od innych grup. Rytuały grupowe dają poczucie wspólnoty i przynależności.
Pozwalają uczniom zidentyfikować się z grupą szkolna, co związane jest, z tym że rytuały pomagają przekształcić grupę na narzuconą instytucjonalnie w grupę charakteryzująca się spójnością zintegrowana ze społecznością szkolną.
Rytuały oznaczają wprowadzanie wspólnych charakterystycznych dla danej grupy zachowań i zwyczajów klasowych.

Jak wprowadzać rytuały oraz dobre praktyki?

Zastanów się, jakie rytuały lub praktyki można wprowadzić w twojej klasie?
Stwórz plan wprowadzania małych rytuałów lub praktyk w twojej klasie.
Wprowadź pierwszy „mały rytuał” lub praktykę i konsekwentnie go przeprowadzaj.
Zaobserwuj, jak Twoi uczniowie się w tym odnajdują.
Jeśli udało się wprowadzić pierwszy rytuał lub praktykę, spróbuj wprowadzić następny.