zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi - zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do praktycznego przećwiczenia prezentowanych treści.