WAŻNE
efekty
CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL?
CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE?
Dlaczego warto wspierać integracje i spójność grupy?

Początkowo grupa klasowa jest luźnym zbiorem jednostek, które przez szkołę zostały zorganizowane w jedną grupę. W miarę upływu wspólnie spędzanego czasu i wspólnej pracy, nawiązuje się sieć kontaktów i interakcji między uczniami. Stopniowo między członkami wytwarza się dynamiczny układ różnorodnych procesów grupowych i kształtuje się struktura grupy.
Wewnętrzna struktura grupy będzie więc istniała wszędzie tam, gdzie uczniowie nie pozostają w stosunku do siebie obojętni, oceniają się wzajemnie, rywalizują i współdziałają ze sobą ze sobą.
W grupach spójnych, zintegrowanych, w których uczniowie są ze sobą solidarni, członkowie czują się bardziej bezpieczni i chętniej przestrzegają obowiązujących w nich norm.

rytuały i dobre praktyki wspierające integracje i spójność grupy