Uczestnicy
DZIEŃ I
DZIEŃ II
Łączna liczba godzin: 18 godz.