Profilaktyka Pozytywna
Czynniki Ryzyka
CZYNNIKI CHRONIACE
CZYNNIKI CHRONIĄCE ZWIĄZANE Z SZKOŁĄ
ZJAWISKO RESILIENCJI Zjawisko resilince to pozytywna adaptacjE dzieci pomimo znacznej ekspozycji na zagrożenia.