Krąg – co w nim magicznego?
Pracując w kręgu możemy współuczestniczyć w tym, co robią dzieci. Tworzymy przestrzeń wspólnej pracy, w której każdy występuje na równych prawach. Krąg ułatwia komunikację. Zwracamy się bezpośrednio do dziecka nie mając przed sobą barier w postaci biurka czy stołu. Siedzenie w kręgu umożliwia wszystkim uczestnikom kontakt wzrokowyi emocjonalny, zmniejsza niepotrzebny dystans między dziećmi i prowadzącymi.
Kontrakt – dlaczego tak ważny?
Kontrakt jest umową, którą zawieramy z dziećmi. Dzieciom daje poczucie bezpieczeństwa: dziecko wie czego może oczekiwać od innych, czego powinno oczekiwać od siebie i czego my możemy oczekiwać od niego. Dla prowadzącego jest to narzędzie, z którego może skorzystać w sytuacjach trudnych w pracy z grupą: może odwołać się do zasad spisanych w kontrakcie i do zgody ucznia na ich zastosowanie.
Aktywne uczestnictwo – dlaczego warto?
W trakcie zajęć uczniowie często dzielą się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, pomysłami. Razem tworzona historia pozwala przeżyć indywidualne doświadczenia,które staje się bazą do rozmowy i wymiany. Wiele istotnych spraw „wychodzi przy okazji”. Aktywne uczestnictwo daje możliwość odwoływania się do słów wypowiadanych przez dzieci na zajęciach. Pozwala to na zbudowanie relacji opartej z jednej strony na zainteresowaniu i zaciekawieniu tematem, a z drugiej wsparciu dorosłej osoby znaczącej.
Zawsze tak samo!
Każde zajęcia mają powtarzalną strukturę: zaczynamy rundką początkową, wprowadzamy w tematykę zajęć, wspólnie tworzymy i przeżywamy historię, przenosimy doświadczenie z historii na doświadczenia zespołu klasowego. Na koniec zajęć zawieramy umowę z uczniami do realizacji pomiędzy spotkaniami, aby wzmocnić zachowania wypracowane w trakcie zajęć i ugruntować je w codziennym funkcjonowaniu grupy.
Trenerzy i ich praca: