WAŻNE
efekty
CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL?
CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE?
Dlaczego w grupie występują konflikty, a uczniowie łamią zasady

W każdej grupie formuje się pewna struktura. Jest to układ stosunków interpersonalnych pomiędzy uczniami, hierarcha wartości, przyjęte normy grupowe. Grupa rówieśnicza kształtuje opinię na temat jej członków, opina ta zaś wpływa na pozycje ucznia w klasie, poziom akceptacji czy też odrzucenia. W grupie ujawniają się role, może pojawić się „przywódca”, który podporządkuje sobie grupę uczniów i który będzie decydować kto w klasie ma „być lubiany „czy też „nie lubiany”
Na procesy zachodzące w grupie (konflikty, podgrupy, łamanie zasad) niektórzy uczniowie reagują ucieczkowo, inni jawnie odmawiają współpracy – jest to naturalny proces. Grupa przestaje być już miejscem tak bezpiecznym, stąd szukanie koalicji lub wyjście na aut w celu ochronienia siebie i poczucia bezpieczeństwa.
Na tym etapie bardzo istotna jest twoja rola prowadzącego, abyś adekwatnie reagował na pojawiające się problemy, nazywał emocje, które zaczynają brać górę i blokował jawnie wyrażaną agresję. Istotne jest, abyś obserwował grupę i udzielał informacji zwrotnych oraz nazywał zjawiska, które się dzieją. W ten sposób zapewniasz grupie poczucie bezpieczeństwa wystarczające do poradzenia sobie w trudnych momentach i sytuacjach konfliktowych.

rytuały i dobre praktyki wspierające przestrzeganie norm i uczące rozwiązywania konfliktów