zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Właściwa komunikacja sprzyja budowaniu dobrych relacji, konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów i zapobiega konfliktom. To jakość komunikacji w dużym stopniu decyduje o jakości relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a trudności które się w tej relacji pojawiają wynikają często z niewłaściwej komunikacji. Błędy komunikacyjne popełniają zarówno rodzice jak i dzieci. Poprawa umiejętności właściwego komunikowania się z dzieckiem wpłynie pozytywnie na proces wychowania a przy tym stanie się dobrym początkiem nauki właściwej komunikacji dla samego dziecka. Należy pamiętać, że chcąc aby dziecko chętnie i otwarcie mówiło i rozmawiało, musi mieć możność obserwację konstruktywnych stylów komunikacji w swoim najbliższym otoczeniu.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej, mini wykładu i ćwiczeń praktycznych.