zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
metody pracy

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych praktyków pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej z elementami interaktywnymi, dyskusji moderowanej.