WAŻNE
efekty
CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL?
CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE?
Dlaczego tak istotne jest odkrywanie i wzmacnianie zasobów

Kierując się w pracy z dziećmi i młodzieżą perspektywą opartą o deficyty, trudno o wyznaczenie celu zmian i motywacje do zmiany. Na przyczyny powstawania deficytów indywidualnych ucznia, często my pedagodzy i nauczyciele, nie mamy wpływu (np. na sytuację materialną ucznia, sytuację rodzinną, zaburzenia), ale poprzez wzmacnianie pożądanego postępowania oraz komplementowanie konstruktywnych zachowań można uzyskać pozytywne efekty w postaci zmiany zachowania.
Poprzez skoncentrowanie się na wydobyciu zasobów dziecka, stwarzamy sytuacje, w której uczeń ma możliwość zbudowania „zdrowej” pewności siebie i zaspokajania tak ważnych potrzeb psychicznych jak potrzeba akceptacji, przynależności i szacunku. Trudne zachowania uczniów czy grupy bardzo często wynikają z braku zaspokojenia potrzeb rozwojowych, a brak ten często uczniowie próbują zaspokoić przez niekonstruktywne zachowania.
Jeżeli wydobędziemy mocne strony grupy i wzmocnimy zasoby indywidualne uczniów, łatwiej nam będzie określić pozytywny cel pracy z grupą i uczniem. Samodzielnie wyznaczone przez grupę lub ucznia cele, będą chętniej realizowane, niż te narzucone przez nauczyciela czy pedagoga. ,
Określając cel jako pozytywną zmianę, będziemy mogli spojrzeć na proces zmiany jak na drogę złożoną z małych kroków, gdzie każdy osiągnięty krok, który jest sukcesem, motywuje ucznia czy grupę do dalszych wyzwań.

rytuały i dobre praktyki wspierające przestrzeganie norm i uczące rozwiązywania konfliktów