uczestnicy
Przebieg
Łączna liczba godzin: 8 x 9 godz. 72 godz.