Grupa wiekowa

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie wchodzą w rolę poszukiwaczy skarbów, którzy docierają na wyspę, gdzie odnajdują opuszczone miasto. Jedyny pozostały w mieście mieszkaniec opowiada historię człowieka o imieniu Edgar, który został wyrzucony z miasta, ponieważ w opinii mieszkańców był „inny”. Po tych zdarzeniach w mieście źle się dzieje, a mieszkańcy nie są w stanie nawiązywać pozytywnych relacji między sobą. Zadaniem uczniów będzie odbudowanie pomnika „Razem”, który w mieście symbolizował współpracę i pozytywne relacje.

dlaczego powstał ten warsztat?

W wielu klasach, nawet tych, które długo wspólnie funkcjonują, często nie zakończyła się faza integracji grupy. W takich klasach obserwujemy często niski poziom akceptacji dla różnic indywidualnych, co przekłada się na powstawanie podziałów w klasie. Może to skutkować pojawianiem się odrzucenia uczniów przez grupę.

„Obsadzanie uczniów w roli kozłów ofiarnych” związane jest bardzo często z poziomem lęku w grupie, (jak dzieje się np. w klasach o wysokim poziomie rywalizacji). Ponadto, coraz więcej dzieci przejawia różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, które również mogą powodować ich odrzucanie. Innym powodem odrzucenia mogą być trudności w posługiwaniu się językiem polskim, co często ma miejsce wśród dzieci innej narodowości. 

Ważne jest,  aby dzieci uczyły się że mają prawo się różnić i że w tych różnicach może tkwić siła grupy. Że silna grupa to nie ta, w której wszyscy są tacy sami lecz ta, w której czerpie się siłę z indywidualności.

Dzieci często nie mają możliwości konfrontowania się z emocjami innych i wypowiadania własnych emocji, gdy słyszą od dorosłych „nie przejmuj się” lub też dorośli rozwiązują za nich konflikty grupowe, np. na spotkaniach rodziców z wychowawcą. Warto uczyć dzieci rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych innych. Pozwala to na naukę rozwiązywania trudnych sytuacji w sposób konstruktywny np. używając komunikatu „Ja”.