Grupa wiekowa

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Zadaniem uczniów będzie odkrycie tego, co dzieje się w życiu bohatera historii, który doświadcza sytuacji przemocy w klasie. Uczniowie będą poznawać zdarzenia z życia chłopca, odkrywając treść jego pamiętnika oraz analizując sytuację, których doświadczył.

dlaczego powstał ten warsztat?

W wielu klasach, nawet tych, które długo wspólnie funkcjonują, często nie zakończyła się faza integracji grupy. W takich klasach obserwujemy często niski poziom akceptacji dla różnic indywidualnych, co przekłada się na powstawanie podziałów w grupie. Może to skutkować pojawianiem się odrzucenia uczniów przez klasę. Częsta też jest sytuacja „Obsadzania uczniów w rolach kozłów ofiarnych”. Wynika to często z wysokiego poziomu leku w grupie, (tak dzieje się np. w klasach o wysokim poziomie rywalizacji). Ponadto, coraz więcej dzieci przejawia różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, które również mogą być przyczyną odrzucenia. Ważne, aby dzieci uczyły się o tym, że maja prawo się różnić i że te różnice nie dają nikomu prawa do wyśmiewania i nie powinny powodować ostracyzmu.

Nazwanie sytuacji jako „przemocową” jest pierwszym krokiem do jej zatrzymania. W tym wieku rozwojowym coraz większego znaczenia nabiera oddziaływanie grupy, która stwarza możliwość korekcji zachowania. Dlatego warto wzmacniać pozytywne wartości grupy i uaktywniać światków przemocy, tak aby zatrzymywali sytuacje przemocową poprzez komunikat: „Stop, nie zgadzamy się”.

Dzieci często nie mają możliwości konfrontowania się z emocjami innych i wypowiadania własnych emocji, gdyż słyszą od dorosłych „nie przejmuj się” lub też dorośli rozwiązują za nich konflikty grupowe, np. na spotkaniach rodziców z wychowawcą. Efektem tego staje się nieujawnianie emocji, co często skutkuje podejmowaniem przez dzieci zachowań destrukcyjnych.