Grupa wiekowa

Klasy 7-8 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Zadaniem uczniów będzie odkrycie tajemnicy plecaka znalezionego w szafce szkolnej. Z tej historii uczniowie dowiedzą się, że plecak należał do ucznia który był szykanowany w szkole. Zadaniem uczniów będzie odkryć przyczyny odrzucenia bohatera i zaprojektowanie sytuacji, która mogłaby pomóc bohaterowi uniknąć sytuacji, która się zdarzyła.

dlaczego powstał ten warsztat?

W wielu grupach klasowych tworzą się nieformalne normy dotyczące tego kto jest akceptowany w grupie a kto nie. Akceptacja lub brak akceptacji bardzo często związany jest z takimi obszarami życia młodego człowieka jak wygląd, status materialny, sytuacja rodzinna lub wyniki w nauce. Nieprzewidywalność tworzonej nieformalnej normy bardzo często wywołuje w młodych ludziach uczucie bezsilności i braku możliwości obrony. Bezsilność młodego człowieka może skutkować zachowaniami eksternacyjnymi takimi jak samookaleczenia, próby samobójcze, absencja szkolna. Dlatego warto wzmacniać w młodych ludziach postawy akceptacji i tolerancji wobec siebie nawzajem, a także wprowadzać mechanizmy reagowania na krzywdę innych. Istotna jest tu również rola wychowawcy, który znając nieformalne normy grupowe może podjąć pracę nad ich zmianą, a tym samym budować w młodych ludziach zaufanie do dorosłych i poczucie że w trudnej sytuacji nie pozostają sami.