Grupa wiekowa

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie będą działać w rolach pracowników firmy detektywistycznej, która zajmuje się badaniem sytuacji trudnych i poszukiwaniem ich rozwiązań. Staną przed zadaniem rozwiązania zagadki nagrań sytuacji, która wydarzyła się miedzy uczniami na terenie szkoły. Ważnym aspektem pracy będzie stworzenie planu zmiany zachowań i postaw w szkole.

dlaczego powstał ten warsztat?

Zachowania trudne na terenie szkoły bardzo często są wynikiem nieumiejętności rozwiązywania konfliktów przez uczniów, a także zatrzymania rozwoju grupy na etapie konfliktu. Brak umiejętności współpracy i konflikty pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielem mogą wpływać na stygmatyzację grupy lub pojedynczych uczniów w rolach „tych trudnych”. Takie osadzenie w roli może wpływać na wzmocnienie negatywnych zachowań. Dostrzeżenie potencjału zmiany w sobie i grupie pozwala na samodzielne wyznaczenie celów lub oczekiwanej zmiany. Określenie celu jako pozytywnej zmiany, daje możliwość spojrzenia na proces zmiany jak na drogę złożoną z etapów, gdzie każdy krok jest sukcesem i motywuje ucznia lub grupę do dalszych działań.