Grupa wiekowa

Klasy 7-8 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie poznają i odgrywają historię Mirka, który za namową kolegów z klasy sięgnął po dopalacze. Konsekwencją poznanego zdarzenia był pobyt w szpitalu i trudna rozmowa z rodzicami. Uczniowie w szerszej perspektywie analizują obserwacje: „co młodzi ludzie robią, aby zyskać sympatie innych?”. Następnie próbują wypracować asertywne postawy. Praca kończy się rytuałem grupowym, wspierającym zasoby indywidualne każdego z uczniów.

dlaczego powstał ten warsztat?

Sięganie po środki psychoaktywne ma duży związek z zależnościami społecznymi, w których funkcjonują młodzi ludzie. Stosowanie tych substancji często staje się istotnym aspektem przynależności do grupy rówieśniczej. Uzależniona w ten sposób osoba może nie doznawać objawów zależności fizjologicznej, ale odczuwać silną potrzebę sięgnięcia po substancje psychoaktywne, gdy wchodzi w kontakt ze swoją grupą.

Jednym z młodzieżowych modeli korzystania ze środków psychoaktywnych jest preferowanie substancji o krótkim czasie działania, tak aby móc wrócić do domu tego samego dnia „w miarę trzeźwym”. Nastąpił całkowity odwrót od robienia sobie zastrzyków (co trudno ukryć), a w ostatnich latach również od inhalacji (wciągania przez nos). W młodych ludziach kształtuje się przekonanie, że palenie lub zażywanie tabletek to nie narkomania.

Nowym modelom i wzorcom  korzystania z substancji psychoaktywnych często towarzyszy przekonanie młodzieży o nieszkodliwości marihuany i haszyszu dodatkowo wzmacniane faktem zastosowania ich jako substancji leczniczych.

W pracy z dziećmi i młodzieżą watro pamiętać, że częstą przyczyną sięgania po środki psychoaktywne jest zaburzona więź emocjonalna z dorosłymi, brak otwartej komunikacji z dorosłymi oraz poszukiwania akceptacji rówieśniczej. Dlatego należy dążyć do budowania i wspierania konstruktywnych zachowań, dobrych relacji relacje w szkole i wzmacnianie prawidłowego funkcjonowania grup rówieśniczych.

My, dorośli, mamy za zadanie kształtować przekonania dziecka i nastolatka, dotyczące narkotyków czy alkoholu, ale również właściwe i pozytywne przekonania o sobie samym.