Grupa wiekowa

Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie w roli ekspertów odkrywają historię bohatera i zdarzeń, w których mógł brać udział. Metodą projekcji odgrywają najczęstsze zdarzenia, które można zakwalifikować do zachowań ryzykownych w życiu młodych osób. Ważnym elementem pracy jest wcielenie się w role ekspertów, którzy odpowiadają rodzicom na pytania dotyczące przyczyn zachowań ryzykownych dzieci i sposobów skutecznego reagowania. Uczniowie w trakcie warsztatów mają możliwość w sposób anonimowy zadać pytania dotyczące uzależnień i używek tak, aby z pomocą dorosłych odnaleźć odpowiedzi, obalić mity i błędne przekonania.

dlaczego powstał ten warsztat?

W obecnym świecie bardzo dużo zdarzeń  i trudnych sytuacji rozgrywa się w wirtualnej rzeczywistości. My, dorośli, często nie mamy dostępu do tego świata, co sprawia, że dzieci i młodzież dorastają w osamotnieni1u.

Stwarzając warunki do projekcyjnej pracy zapraszamy uczniów do tego, aby wpuścili nas do swojego świata. Pozwala to nam, abyśmy jako goście mogli pomóc budować kierunkowskazy do kształtowania konstruktywnych wzorców zachowań i radzenia sobie z problemami.

Jest wiele pytań które nurtują dzieci i młodzież (szczególnie w okresie dorastania). Warto aby to dorośli stawali się ekspertami, którzy dają odpowiedzi przy jednoczesnej akceptacji wątpliwości i  trudności jakie towarzyszą młodzieży.

Poruszanie problemów młodzieży na forum grupy buduje otwartość i bezpieczeństwo. Dzięki temu młodzież może się uczyć rozmawiać o emocjach i konfliktach wewnętrznych.

Bezpieczeństwo i otwartość we wzajemnych relacjach oraz więź z dziecka z dorosłym są czynnikami chroniącymi przed zachowaniami ryzykownymi.