Grupa wiekowa

Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie badają historię Jacka wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym. Jacek opiekuje się młodszym bratem, jednak sam przestaje sobie radzić ze sobą i ze swoimi obowiązkami. Uczniowie po zapoznaniu się z sytuacją Jacka tworzą plan pomocy i listę osób i instytucji, do których Jacek może się zgłosić. Historia Jacka staje się przy tym wyzwalaczem dyskusji „na co mogłaby liczyć w klasie osoba borykająca się z podobnym problemem?”

dlaczego powstał ten warsztat?

Dzieci pochodzące z rodzin alkoholowych borykają się ze wstydem, często również obarczają się winą za nałóg rodziców. Przekonanie: „nie mów, nie czuj, nie ufaj” utrudnia ich rozwój oraz zaburza relacje rówieśnicze. Brak konstruktywnego wsparcia ze strony dorosłych i rówieśników skutkuje poczuciem osamotnienia, co z kolei zwiększać może ryzyko zachowań destrukcyjnych. Świadomość, że nie tylko „ja borykam się z tym problemem” zwiększa odwagę w mówieniu o swoich trudnościach i w poszukiwaniu pomocy.

Istotnym elementem pracy z młodzieżą jest również wskazanie konsekwencji korzystania ze środków psychoaktywnych, nie tylko z perspektywy nastolatka, ale z perspektywy dorosłego, który założył rodzinę oraz strat jakie ponosi on oraz jego najbliżsi. Pozwala to spojrzeć szerzej na problem i wzmocnić przekaz, że nie ma „bezkarnego picia alkoholu”.