WAŻNE
efekty
CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL?
CO ZYSKUJĄ UCZNIOWIE?
Dlaczego tak ważny jest klimat szkoły

Klimat społeczny szkoły tworzą nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni oraz rodzice. Wszyscy uczestnicy tworzący klimat szkoły pozostają we wzajemnych kontaktach, które wpływają na ich zachowanie.
Jeżeli w szkole podejmowane są działania na rzecz rozwoju relacji, rozwoju osobistego oraz jasności obowiązujących zasad mamy szanse na to, aby wytworzył się pozytywny klimat szkoły.
Tak rozumiany klimat szkoły pozwala wszystkim uczestniczyć w życiu szkoły, rozwijać wzajemne kontakty, współpracować w osiąganiu celów, wspierać się w pokonywaniu trudności, przyjmować odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość szkoły.

rytuały i dobre praktyki wspierające przestrzeganie norm i uczące rozwiązywania konfliktów