Grupa wiekowa

Klasy 3-6 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie wcielają się w role mieszkańców Lodowego Miasta, którzy zamarzli na skutek zaprzestania udzielania pomocy potrzebującym. Ich zadaniem będzie uratować społeczność, poprzez wprowadzenie atmosfery wzajemnego wsparcia oraz zrozumienia dla emocji innych.

dlaczego powstał ten warsztat?

Dzieci w środowisku szkolnym nieczęsto otrzymują przyzwolenie na okazywanie emocji. Rzadko również mogą usłyszeć wspierające komunikaty od innych. Coraz więcej działań wobec dzieci zorientowanych jest na rozwijanie indywidualnych zasobów i zdolności, a nie budowanie wspólnoty. Coraz trudniej przychodzi dzieciom radzić sobie z napięciem związanym ze swoim, bądź czyimś smutkiem.