Grupa wiekowa

Klasy 2-4 szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie w rolach mieszkańców lukrowego miasta towarzyszą żeglarzowi, który szuka sposobu na poradzenie sobie ze swoją złością. W lukrowym mieście, gdzie dotychczas wszyscy odnosili się do siebie z szacunkiem, nastąpiła tajemnicza zmiana zachowania. Mieszkańcy zaczęli się kłócić i bić. Zadaniem uczniów będzie odkryć przyczynę tej zmiany i uratować miasto przed zagładą. Pomoże im w tym tajemniczy posąg.

dlaczego powstał ten warsztat?

Złość jest często traktowana jako negatywna emocja co tworzy przekonanie, że nie można jej odczuwać, mówić o niej. Dzieci ucząc się poprzez modelowanie obserwują dorosłych, którzy nie mówią o złości lecz pokazują ją poprzez krzyki czy też uderzanie.

Ta sytuacja powoduje, że dzieci nie znają innych sposobów na sygnalizowanie emocji złości, niż bicie czy też dokuczanie.

W sytuacji częstego niezaspokojenia potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności) pojawia się frustracja, której dzieci nie potrafią inaczej zakomunikować, niż poprzez zachowania nacechowane gniewem czy złością.

Zadaniem nas, dorosłych, jest stwarzać sytuacje, w której dzieci mogą w bezpieczny dla siebie sposób mówić o przyczynach złości i uczyć się nowych konstruktywnych sposobów jej rozładowywania.