Grupa wiekowa

Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie wcielają się w role 30-latków, którzy w wyniku pojawienia się groźnego wirusa muszą poddać się hibernacji na kolejne 20 lat. Aby mieć wpływ na wychowanie swoich dzieci, tworzą kapsułę czasu, w której umieszczają list zawierający najważniejsze dla nich wartości, którymi powinny kierować się ich dzieci.

dlaczego powstał ten warsztat?

Współcześnie młodzi ludzie żyją w świecie pełnym sprzeczności bez pewnych odpowiedzi. W świecie, gdzie wielkie idee często kompromitują się lub są demaskowane, a prawdy i wiedza, które uzyskujemy od rodziców, szkoły czy społeczeństwa są nieustannie kwestionowane. Wartości prezentowane przez dorosłych często są sprzeczne. Taka sytuacja powoduje zagubienie młodych ludzi. Trudno zapobiegać zachowaniom ryzykownym, gdy młodzi ludzie nie wiedzą jakimi wartościami się kierować.