Grupa wiekowa

Klasy 1-3 klasy szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

W pewnym królestwie żyli król, królowa i księżniczka. Pewnego dnia król dostał wiadomość, że musi wyjechać do sąsiedniego królestwa. W zamku została więc królowa i księżniczka. Trzy dni po wyjedzie króla, królowa zamknęła się w swojej sali tronowej i była bardzo, bardzo smutna. Rycerze spotkają się z królową, od której usłyszą, że księżniczka uciekła z zamku, ponieważ dowiedziała się, że nikt nie chce się z nią bawić, jest nielubiana i niepotrzebna. Księżniczce było tak przykro i smutno, że uciekła do Czarnego Lasu. Królowa poprosi rycerzy, aby udali się do Czarnego Lasu na ratunek księżniczce. W trakcie podróży spotkają Starego Rycerza, który wskaże im drogę do Czarnej Wieży Smutku, gdzie ukryła się księżniczka. W trakcie podróży, aby dostać się do Wieży, rycerze będą musieli wspólnie stworzyć Klucz Współpracy, a następnie wypowiedzieć takie słowa, które przekonają księżniczkę do powrotu.

dlaczego powstał ten warsztat?

Dzieci w młodszym wieku szkolnym dopiero uczą się  rozpoznawać emocje. Nie zawsze są świadome konsekwencji wypowiadanych słów. W wychowaniu dziecka rzadko przykłada się właściwą wagę do znaczenia mentalizacji,  a zaspakajaniu jego materialnych potrzeb często nie towarzyszy dbałość o potrzeby emocjonalne. Skutkuje to mniejszą wrażliwością na innych i niższą zdolnością empatyzowania a także ukrywaniem własnych emocji.

Różnice środowiskowe (np. materialne lub w wartościach wychowawczych rodziców) mogą prowadzić do porównań  pomiędzy dziećmi, a w konsekwencji prowadzić do konfliktów. Skutkiem tego może być wykluczanie niektórych uczniów.

Dzieci uczą się poprzez modelowanie – dlatego tak ważna jest postawa dorosłych, którzy pokazują dzieciom jakimi wartościami powinno się kierować. Nauka pozytywnych komunikatów, które mogą być wspierające w trudnych sytuacjach również odbywa poprzez modelowanie.