Grupa wiekowa

Klasy 1-4 klasy szkoły podstawowej

cele
Cel edukacyjny
Cel wychowawczy
cel korekcyjny
zarys narracji dramowej

Uczniowie wcielają się w role pracowników stacji kosmicznej, którzy po odebraniu wiadomości zawierającej prośbę o pomoc rozpoczynają misję ratunkową. Podczas przygotowań do wyprawy wykazać się będą musieli umiejętnością współpracy i zgodnego działania. W czasie podróży dotrą na Błędną Planetę, zamieszkaną przez Potwora, który będzie naruszał ich granice osobiste. Ostatecznie dotrą na właściwą planetę, którą zaatakował wirus Egoizmu. Aby ją uratować muszą unieszkodliwić wirusa. Efektem ich działań będzie stworzenie Tronu Dobrego Słowa, dzięki któremu każdy z uczniów będzie mógł usłyszeć od pozostałych członków grupy oraz wychowawcy pozytywne zdania na swój temat.

dlaczego powstał ten warsztat?

W procesie wychowania i rozwoju dzieci często słyszą komunikaty wskazujące te obszary, w których są słabe, które wymagają dalszej nauki i ćwiczeń, natomiast rzadko słyszą komunikaty doceniające to, co już osiągnęły lub doceniające podejmowane wysiłki. Często też dorośli koncentrują się na  osiągnięciach szkolnych, nie zwracając uwagi na sukcesy w innych obszarach takich jak umiejętności społeczne, kompetencje emocjonalne czy wysoki poziom usamodzielnienia. Może to prowadzić do wytworzenia negatywnych przekonań na własny temat i skutkować niskim poziomem poczucia własnej wartości.

Z drugiej strony dorośli silniej i częściej wzmacniają dzieci w sytuacjach, gdy realizują one postawione przez nich cele. Powstaje wtedy „wydumane ego” lub „fałszywe self” – „Jestem tyle wart, za ile mnie pochwalą”.

Aby wspomagać prawidłowy rozwój dziecka, warto wzmacniać różnorodne jego zasoby, a jednocześnie wskazywać słabsze strony, które dzięki posiadanym zasobom może poprawić. Dziecko ma wtedy prawidłową wiedzę o sobie i może budować silne poczucie własnej wartości.

W wielu klasach obecna jest rywalizacja i koncentracja na popełnianych błędach, co często skutkuje odtrącaniem tych uczniów, którzy są słabsi. Może to prowadzić do podejmowania przez uczniów odtrącanych zachowań destrukcyjnych, aby zwrócić na siebie uwagę.