DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:

WOM Katowice- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

https://www.womkat.edu.pl


Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach

https://www.metis.pl


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

https://www.metis.pl


PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Sosnowiec

https://www.poradnia.sosnowiec.pl


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 Sosnowiec

http://poradnia2.sosnowiec.pl


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  Jaworzno

http://www.ppp.jaworzno.edu.pl


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  Oświęcim

http://www.poradnia-oswiecim.pl


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  Andrychów

https://www.pppandrychow.pl


POMOC PSYCHOLOGICZNA i GRUPY WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS Będzin

http://www.psychokompas.pl


Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA Gliwice

https://diada.eu


Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach

http://www.psychoterapia-silesia.pl/osrodek_leczenia_gliwice,aktualnosci.html


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Dom Aniołów Stróżów

https://anioly24.pl/sosnowiec/


Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą

https://www.facebook.com/Świetlica-Środowiskowa-Pod-Kolegiatą-1674899572795148/about/?  


   STOWARZYSZENIE SZANSA w OŚWIĘCIMIU

https://stowarzyszenieszansa.pl/o-swietlicy-socjoterapeutycznej/


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

http://www.oik.jaworzno.pl/p,1,swietlica-dla-dzieci-cichy-kacik

 

ASYSTENCI RODZIN

Sosnowiec

http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1489&str=1


Oświęcim
 
Jaworzno