zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Jednym z celów wychowania jaki stawia sobie z pewnością wielu rodziców jest wypracowanie u dziecka konstruktywnych zachowań, w tym wyboru takich zachowań, które są oczekiwane przez społeczeństwo, a także mieszczą się w graniach obowiązujących norm i zasad. Stąd przekonanie, że gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami rodzica należy ukarać je, aby już więcej takie zachowanie nie wystąpiło. Dzieje się tak często nawet pomimo, iż oczekiwania te nie są jednoznacznie wypowiadane. Jak wskazuje praktyka, kary rzadko są skuteczne, a do tego powodują poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości u dziecka. Rozwiązaniem jest zamiana kar i nagród na system zasad i konsekwencji. Wytyczone zasady wyznaczają granice działania i zachowania dziecka, a zapowiedziane wcześniej konsekwencje są murem, który powstrzymuje je przed przekraczaniem granic. Stosując w wychowaniu system zasad i konsekwencji i dostosowując je do rozwoju dziecka można uniknąć wielu frustrujących sytuacji w procesie wychowania.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej i ćwiczeń praktycznych.