Strona główna > Aktualności > Wydarzenia > Akademia Liderów Edukacji

Akademia Liderów Edukacji

W dniach 04–05 października 2018 r. Stowarzyszenie Epsilon Plus zorganizowało seminarium szkoleniowe dla dyrektorów szkół Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy w ramach autorskiego projektu: „Akademia Liderów Edukacji”. Seminarium poświęcone było tematyce przywództwa w praktyce zarządzania szkołą w okresie zmiany wynikającej z reformy oświaty. Poniżej przedstawiamy program seminarium. Poza specjalistami z naszej instytucji, do zespołu organizatorów seminarium dołączył P. Grzegorz Blaut.

 

Dzień I

I część – 9.30–13.00 – Komunikacja w przywództwie

9.30: wykład pt.: „Jak mówić żeby inni słuchali, jak słuchać by chcieli do nas mówić“. Anna Knapik

10.00: Gra symulacyjna w obszarze komunikacji i przywództwa. Dorota Mularz, Wojciech Gola

11.00: Przerwa kawowa.

11.15: Autodiagnoza własnego stylu komunikowania z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych. Anna Knapik, Dawid Rak

11.30: Warsztat szkoleniowy: “Dostosowywania komunikacji do sytuacji oraz rodzaju rozmówcy”. Anna Knapik, Dawid Rak

13.30: Analiza własnego stylu i kompetencji komunikacyjnych na podstawie wyników testów oraz informacji zwrotnych otrzymanych po zakończonym warsztacie. Praca indywidualna

 

II część – 15.00–19.00 – Efektywny lider

15.00: Autodiagnoza własnego stylu kierowania z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych. Grzegorz Blaut, Dorota Mularz

15.15: Wykład: „Jak style przywództwa kształtują zespół?“ Grzegorz Blaut, Dorota Mularz

16.00: Warsztat: “Efektywne przywództwo”. Grzegorz Blaut, Dorota Mularz

18.00: Analiza własnego stylu kierowania na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych po zakończonym warsztacie oraz wyników uzyskanych we wcześniejszej autodiagnozie. Praca indywidualna

18.30: Indywidualne konsultacje z ekspertami.

 

Dzień II

9.00: Analiza sytuacji trudnych w praktyce dyrektora szkoły. Praca w grupach.

9.15: Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań zdiagnozowanych problemów. Wymiana zdiagnozowanych problemów pomiędzy grupami, decentracja, refleksja i poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

9.30: Wspólna analiza sytuacji trudnych. Przedstawienie wypracowanych rozwiązań, poszerzenie rozwiązań o propozycje ekspertów.

10.00 Symulacje rozwiązań. Odtwarzanie sytuacji trudnych i symulacja procesu skutecznego rozwiązania.

11.00: Przerwa kawowa.

11.30: Ciąg dalszy pracy: Symulacje rozwiązań. Odtwarzanie sytuacji trudnych i symulacja procesu skutecznego rozwiązania. Zebranie refleksji i wspólna dyskusja.

13.30: Zakończenie i podsumowanie seminarium.

 

*Dzień drugi zorganizowany jest w formie Assessment Center w które zaangażowani są wszyscy eksperci.