Strona główna > Aktualności > Wydarzenia > Konferencja inaugurująca Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konferencja inaugurująca Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

W dniu 2 października 2019 r.w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Epsilon Plus w związku z inauguracją w województwach śląskim i małopolskim, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk, ujętego w systemie programów rekomendowanych.

 

W wydarzeniu wzięło udział 150 osób, przedstawicieli śląskich i małopolskich miast i gmin, kuratoriów i administracji centralnej, a także osoby pracujące z dziećmi w instytucjach wsparcia, dyrektorzy i pedagodzy szkół. Zaproszeni goście mogli wysłuchać następujących wykładów:

  • „Pozytywna profilaktyka: wzmacnianie czynników chroniących w środowisku szkolnym jako skuteczna strategia prewencji zachowań ryzykownych”.
  • „Szanse i zagrożenia współczesności jako wyzwanie dla wspólnej mobilizacji szkoły, wychowawców i rodziców w procesie wychowania”.
  • „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk – proste i skuteczne działania profilaktyczne w praktyce pracy szkoły i wychowawcy”.

 

Wykłady obejmowały zagadnienia związane z działaniami w nurcie profilaktyki pozytywnej, analizą współczesnych wyzwań w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukiwaniem skutecznych odpowiedzi na obserwowane zagrożenia. Prelegenci zapraszali uczestników do udziału w panelach dyskusyjnych, podczas których omawiane były wyzwania stojące przed instytucjami pracującymi z dziećmi i młodzieżą a także szanse, jakie stwarzają działania ukierunkowane na wzmacnianie czynników chroniących.

 

Konferencja była częścią realizacji współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk, w którym biorą udział nauczyciele z prawie 80 szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego.

 


Warning: Undefined array key "SLGF_open_link" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 97

Warning: Undefined array key "SLGF_label_Color" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 98

Warning: Undefined array key "SLGF_desc_font_Color" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 99

Warning: Undefined array key "SLGF_btn_Color" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 100

Warning: Undefined array key "SLGF_btn_font_Color" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 101

Warning: Undefined array key "SLGF_button_title" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 102

Warning: Undefined array key "SLGF_Light_Box" in /home/epsilons/domains/epsilon.org.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 103