Strona główna > Aktualności > Realizacja programów profilaktycznych on-line

Realizacja programów profilaktycznych on-line

Informujemy wszystkich naszych klientów i partnerów, że z dniem 30 marca br., wracamy do pełnej realizacji naszych programów profilaktycznych. Ogół działań realizowany będzie on-line, w formule w pełni interaktywnej, zapewniającej 100% relacji i kontaktu zarówno audio jak i video z grupą. Realizowany będzie w ten sposób zarówno Program Epsilon jak i Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk.

Zapraszamy również do zapoznania się ze specjalnym suplementem do naszej oferty, zawierającej zestaw zaawansowanych szkoleń on-line dla rad pedagogicznych, zarówno w zakresie wdrażania narzędzi pracy zdalnej jak i innych szkoleń, realizowanych w formie on-line.

Link do oferty on-line:
Oferta Epsilon suplement