epsilon-kaf-my-rod

Kampania My_Rodzice

Osiągnięcie pełnego sukcesu wychowawczego wymaga kooperacji i partnerstwa pomiędzy szkołą a rodzicami. Niezbędne jest również zaoferowanie rodzicom, właśnie przez szkołę, skutecznych i atrakcyjnych form doskonalenia ich kompetencji wychowawczych. Kampania My_Rodzice wspiera budowę więzi pomiędzy szkołą a rodzicami oraz daje wychowawcom skuteczne narzędzia do pracy wychowawczej z uczniami.

 

Kampania My_Rodzice to:

Regionalne konferencje dla profesjonalistów.
Ogólnodostępne zasoby Projektu My_Rodzice w serwisach YouTube oraz Facebook.
Szkolenia on-line dla rodziców klas I i IV i wychowawców.
Webinary off-line dla wychowawców.

Uczestnicy Kampanii My_Rodzice:

Rodzice klas I i IV szkół podstawowych.
Wychowawcy klas I i IV szkół podstawowych.
Pedagodzy i dyrektorzy szkół zapraszani na konferencje webinarowe.

Co otrzymują uczestnicy:
Schemat realizacji:
epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-2
KOSZTY
  • Cykl 2 szkoleń online dla wszystkich rodziców uczniów klas I oraz wychowawców tych klas: 1860,00 zł / dla jednej szkoły.
  • Cykl 2 szkoleń online dla wszystkich rodziców uczniów klas IV oraz wychowawców tych klas 1860,00 / dla jednej szkoły.
  • Cykl 2 szkoleń dla wszystkich rodziców uczniów klas I i IV oraz wychowawców tych klas 3620,00 zł / dla jednej szkoły.
  • Materiały dydaktyczne oraz dostęp do webinarów dla wychowawców a także udział w konferencjach regionalnych projektu – nieodpłatnie.