epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3

konsultacje on-line

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasza instytucja oferuje możliwość skorzystania z konsultacji, porad i terapii on-line, za pomocą komunikatora Skype. Do skorzystania z konsultacji i porad on-line zapraszamy: rodzicównauczycieli i pedagogów szkolnych. Do skorzystania z terapii on-line* zapraszamy wszystkie osoby poszukujące profesjonalnego wsparcia psychologicznego.

 *Należy przy tym podkreślić, że terapia on-line nie jest właściwą formą pomocy dla osób doświadczających myśli samobójczych, mających za sobą próby samobójcze, samookaleczenia lub zmagających się z innymi problemami wymagającymi wsparcia stacjonarnego.

epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3

Nasza instytucja wpisana jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000206902 jako Centrum Innowacyjnej Profilaktyki – Poradnia Promocji Zdrowia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług on-line, prosimy dokonać wyboru jednej z poniższej kategorii: