konsultacje on-line

konsultacje on-line dla nauczycieli

Jeśli masz pytania dotyczące metod i technik pracy indywidulanej lub grupowej z uczniami, bądź chcesz uzyskać pomoc w pracy z wymagającym uczniem lub grupą klasową, możesz porozmawiać na ten temat z jednym z naszych specjalistów. Są to doświadczeni psycholodzy i pedagodzy, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą szkolną a także prowadzą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

Wsparcie on-line (za pośrednictwem Skype) dostępne będzie od września 2019r.

epsilon-ksztalt-programy-rekomendowane-3