nasza misja

epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-3
  • Naszą misją jest promowanie i realizacja skutecznych działań profilaktycznych, wychowawczych i szkoleniowych w obszarze profilaktyki pozytywnej.
  • W naszej pracy koncentrujemy się na wzmacnianiu czynników chroniących i rozwijaniu umiejętności życiowych dzieci i młodzieży, aby zapobiegać podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych.
  • Cele te osiągamy poprzez realizację systemowych działań kierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów profilaktyków w Polsce. Pierwsze warsztaty profilaktyczne dla dzieci przeprowadziliśmy 2001r. Od tego czasu zmieniała się nasza struktura, rozwijała organizacja i zaplecze, jednak jako ludzie – wciąż pozostaliśmy tacy sami i wierni naszym ideom.
Przez niemal 20 lat zrealizowaliśmy dziesiątki dużych i setki mniejszych projektów. Były wśród nich działania analityczne i konsultingowe dla administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędów centralnych i wojewódzkich. Dziesiątki projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla największych miast w Polsce. Liczne duże projekty finansowane przez UE / EFS.
Przez ten czas, dokonywała się również ewolucja w naszym myśleniu o profilaktyce, od krótkich incydentalnych warsztatów profilaktycznych po systemowe i komplementarne programy, które obecnie realizujemy, obejmując nimi zarówno dzieci i młodzież jak również rodziców i nauczycieli. Uważamy bowiem, że jedynie takie: systemowe i systematyczne działania mają sens.
W 2013r. jako jedna z pierwszych organizacji uzyskaliśmy wspólną rekomendację PARPA, KBPN, IPiN, ORE a nasz Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon trafił do systemu rekomendacyjnego www.programyrekomendowane.pl.
W 2018r. rekomendacja dla powyższego programu została przedłużona na kolejne 5 lat a równocześnie, w systemie rekomendacyjnym pojawił się drugi nasz program: Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk.
Staliśmy się tym samym jedyną instytucją w kraju, której autorskie programy profilaktyczne ujęte są systemie rekomendacji aż w trzech kategoriach: profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, profilaktyki selektywnej.
Od początku naszej działalności staramy się wdrażać idee profilaktyki pozytywnej, której skuteczność potwierdza ogół najnowszych badań naukowych.
Od wielu lat dzielimy się naszymi doświadczeniami organizując seminaria i konferencje dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół w ścisłej współpracy z samorządami.
Naszą ideą jest stałe poszerzanie wspólnej płaszczyzny działania i oddziaływania: nowoczesnej profilaktyki pozytywnej i współczesnego wychowania. A przestrzeń, w której poszukujemy w sposób szczególny punktów wspólnych, to wyzwania jakie dla rozwoju dziecka stanowi nowa cyfrowa i multimodalna rzeczywistość: z ogółem szans i zagrożeń, jak również niezwykłych perspektyw i możliwości, jakie współczesność z sobą niesie.