nasza misja

epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-3

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów profilaktyków w Polsce. Pierwsze warsztaty profilaktyczne dla dzieci przeprowadziliśmy 2001r. Od tego czasu zmieniała się nasza struktura, rozwijała organizacja i zaplecze, jednak jako ludzie – wciąż pozostaliśmy tacy sami i wierni naszym ideom.
Przez niemal 20 lat zrealizowaliśmy dziesiątki dużych i setki mniejszych projektów. Były wśród nich działania analityczne i konsultingowe dla administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędów centralnych i wojewódzkich. Dziesiątki projektów profilaktycznych i edukacyjnych dla największych miast w Polsce. Liczne duże projekty finansowane przez UE / EFS.


Przez ten czas, dokonywała się również ewolucja w naszym myśleniu o profilaktyce, od krótkich incydentalnych warsztatów profilaktycznych po systemowe i komplementarne programy, które obecnie realizujemy, obejmując nimi zarówno dzieci i młodzież jak również rodziców i nauczycieli. Uważamy bowiem, że jedynie takie: systemowe i systematyczne działania mają sens.


W 2013r. jako jedna z pierwszych organizacji uzyskaliśmy wspólną rekomendację PARPA, KBPN, IPiN, ORE a nasz Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon trafił do systemu rekomendacyjnego www.programyrekomendowane.pl.


W 2018r. rekomendacja dla powyższego programu została przedłużona na kolejne 5 lat a równocześnie, w systemie rekomendacyjnym pojawił się drugi nasz program: Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk.


Staliśmy się tym samym jedyną instytucją w kraju, której autorskie programy profilaktyczne ujęte są systemie rekomendacji aż w trzech kategoriach: profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, profilaktyki selektywnej.


Od początku naszej działalności staramy się wdrażać idee profilaktyki pozytywnej, opartej o wartości, której skuteczność potwierdza ogół najnowszych badań naukowych. Wśród >istotnych profilaktycznie wartości< (zabezpieczających młodych ludzi przed uzależnieniami, przemocą, konfliktem z prawem, wczesną inicjacją seksualną), szczególne miejsce w naszych działaniach zajmują: budowa systemu wzajemnego wsparcia w grupach klasowych, zapobieganie odrzuceniu rówieśniczemu, wzmacnianie autorytetu nauczycieli jako osób znaczących w procesie wychowawczym.


Od wielu lat dzielimy się naszymi doświadczeniami organizując seminaria i konferencje dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół w ścisłej współpracy z samorządami.


Naszą ideą jest stałe poszerzanie wspólnej płaszczyzny działania i oddziaływania: nowoczesnej profilaktyki pozytywnej i współczesnego wychowania. A przestrzeń, w której poszukujemy w sposób szczególny punktów wspólnych, to wyzwania jakie dla rozwoju dziecka stanowi nowa cyfrowa i multimodalna rzeczywistość: z ogółem szans i zagrożeń, jak również niezwykłych perspektyw i możliwości, jakie współczesność z sobą niesie.