odbiorcy naszych działań

epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-3

Nasze działania adresujemy do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

W naszej pracy łączymy nowoczesne narzędzia z zakresu profilaktyki, psychologii i pedagogiki z bogatym doświadczeniem naszego zespołu, nabytym poprzez wieloletni kontakt z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, jak również konferencji i szkoleń adresowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządowych, umożliwia nam stałe poznawanie aktualnych i realnych potrzeb naszych odbiorców i tworzenie skutecznych na nie odpowiedzi.

Wśród realizowanych przez nas działań możemy wymienić m. in.:
  • warsztaty dla grup klasowych,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • szkolenia dla rodziców,
  • konferencje naukowe,
  • szkolenia dla pracowników socjalnych,
  • tworzenie strategii pracy z klasami.
epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-2