epsilon-kaf-my-rod

PROJEKT MyiRodzice

Osiągnięcie pełnego sukcesu wychowawczego wymaga kooperatywności i partnerstwa pomiędzy szkołą a rodzicami. Niezbędne jest również zaoferowanie rodzicom, właśnie przez szkołę, skutecznych i atrakcyjnych form doskonalenia ich kompetencji wychowawczych. PROJEKT MyiRodzice TO SZANSA OBJĘCIA SYSTEMOWYM WSPARCIEM RODZICÓW W CAŁYM OKRESIE NAUKI DZIECKA W SZKOLE, a więź którą tworzy pomiędzy stronami procesu wychowawczego powoduje, że rodzic i nauczyciel grają naprawdę w jednej drużynie!

Rekomendacje: program powstał jako rozszerzenie działań dla rodziców realizowanych w ramach rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon.
Uczestnicy:

Rodzice klas: 1-3, 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych,
Wychowawcy klas 1-8 szkoły podstawowej,
Dyrekcja Placówki oraz Pedagog Szkolny.

Kilka zdań tytułem wstępu
 • PROJEKT MyiRodzice to pierwszy w Polsce systemowy i powszechny program doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców. Zarówno tych, dla których współpraca ze szkołą w procesie wychowania jest oczywista i ważna. Jak i tych, dla których wizyta w szkole dziecka raz w semestrze „to aż nadto”.
 • To projekt, który tworzy niepowtarzalną i unikalną przestrzeń dla zgodnego i skutecznego współdziałania szkoły z rodzicami w procesie wychowawczym OD PIERWSZEJ DO OSTATNIEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
 • PROJEKT MyiRodzice TO NOWA JAKOŚĆ SYSTEMOWEGO WSPARCIA W CORAZ BARDZIEJ DZIŚ WYMAGAJĄCYM PROCESIE WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICEM. A zastosowane w programie aktywne techniki pracy w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami udowadniają, że profilaktyka nie musi być nudna. Może być pasjonująca!
Schemat realizacji:
 • 1 x w semestrze (dwa razy w roku szkolnym) pod patronatem Dyrekcji Szkoły i przy wsparciu Realizatora, organizowany jest Dzień Rodzica.
 • Tego dnia, prócz zebrań wychowawców z rodzicami oraz poczęstunku, kawy i herbaty, które budują przyjazną atmosferę Dnia Rodzica, organizowane są po kolei: trzy, godzinne wykłady dla rodziców: klas 1-3, 4-6 oraz 7-8, dotyczące najistotniejszych elementów pracy wychowawczej oraz najważniejszych zagrożeń i wyzwań związanych z procesami rozwojowymi dziecka w w/w grupach wiekowych.
 • Wykłady prowadzą doświadczeni praktycy, pracujący na co dzień z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. A w pracy stosowane są najnowocześniejsze środki przekazu: atrakcyjne prezentacje i projekcje, elementy pracy coachingowej i mentoringowej, drama i narracja oraz burze mózgów i dyskusje kierowane.
 • Projekt realizowany jest kaskadowo dla rodziców każdego z roczników dzieci. Rodzic ma możność udziału w programie w każdym semestrze nauki dziecka w szkole: od 1 do 8 klasy, zapoznając się semestr po semestrze z kolejnymi, nowymi i ciekawymi tematami.
 • Integralnymi elementami programu są bogate zestawy materiałów edukacyjnych adresowanych zarówno dla wychowawców jak i rodziców. Dodatkowo, rodzice uzyskują możliwość korzystania z comiesięcznych wykładów on-line na specjalnym kanale youtube oraz konsultacji wychowawczych on-line prowadzonych przez doświadczonych psychologów i pedagogów.
 • Podkreśleniem podmiotowej roli szkoły w programie jest aktywny udział pedagoga bądź dyrektora placówki w każdym wykładzie z rodzicami co dodatkowo wzmacnia autorytet szkoły oraz umożliwia zaznajomienie rodziców ze strategią wychowawczą placówki.
epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-2
KOSZTY

Koszt realizacji programu dla całej grupy rodziców placówki (niezależnie od ilości oddziałów),wynosi 2960 zł / semestr.

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Świat dorosłych widziany oczyma dziecka:

 • Samodzielność dziecka i rola rodzica w jej budowaniu,
 • Co to są granice, na czym polega ich stawianie i jakie jest znaczenie wyznaczania granic w wychowaniu dziecka,
 • Modelowanie zachowania dziecka: jak rozmawiać z dzieckiem o uczuciach i jak wspólnie spędzać czas,
 • Świat dorosłych szybko dostępny dla dziecka: programy tv, youtuberzy, gry).
Rodzice kl. 4-6

Nie jestem już z dzieckiem, ale nie jestem też nastolatkiem:

 • Na co pozwalać dziecku w średnim wieku szkolnym?
 • Jak wdrażać dziecko w obowiązki?
 • Czas z dzieckiem: jak go spędzać i dlaczego dziecko musi odpoczywać?
Rodzice kl. 7-8

Jak pomóc nastolatkowi odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”?

 • Co dzieje się w psychice nastolatka: podstawowe i uniwersalne mechanizmy, które powinien znać każdy rodzic,
 • Jak budować kontakt z “młodym dorosłym”?
 • Dlaczego nastolatek tak silnie przeżywa swoje emocje i dlaczego ja jako rodzic, tak silnie reaguję?

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Gry, które rozwijają i aktywności w internecie, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 • Jakie gry i co w grach działa korzystnie a co niekorzystnie na rozwój dziecka?
 • Co zamiast gier?
 • O aplikacjach podkręcających popularność w internecie (tańce i teledyski)
 • Ważny temat: odrzucenie w internecie
Rodzice kl. 4-6

Jakich zachowań dziecko uczy się z gier?

 • Oznaczenia gier
 • Jakie zachowania są promowane w poszczególnych rodzajach gier?
 • Czym jest „granie na sucho”?
 • Czemu moje dziecko nie wzrusza się?
 • Gry oraz internet a poczucie własnej wartości
 • Czy dziecko można być hazardzistą?
Rodzice kl. 7-8

Kim jest moje dziecko w internecie?

 • W jaki sposób dziecko tworzy swój wizerunek w internecie?
 • Słowa przeczytane w internecie tak samo bolą jak słowa usłyszane!
 • Kiedy wirtualna rzeczywistość zaburza budowanie relacji w prawdziwym życiu
 • Czy moje dziecko może zjeść obiad bez telefonu?

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Dlaczego mówienie o emocjach jest ważne?

 • Złość jest często objawem smutku i lęku
 • Czego boją się dzieci?
 • Emocji i mówienia o emocjach dziecko uczy się od dorosłych
 • Nauka rozpoznawania i mówienia o emocjach jest najlepszą profilaktyką
Rodzice kl. 4-6

Z jakimi emocjami i z jakimi problemami mierzą się dzieci?

 • Przed czym uciekają i z czym boryka się moje dziecko?
 • Dlaczego dzieci nie mówią nam o swoich sprawach?
 • Problemy ambicji rodziców i braku czasu „dla siebie” dzieci
 • Trudności dziecka mają taki sam ciężar i ładunek emocjonalny jak sytuacje trudne dorosłych!
Rodzice kl. 7-8

Depresja a presja jakiej poddawani są nastolatkowie

 • Wyzwania z jakimi mierzą się nastolatkowie: lęk o przyszłość, poszukiwanie siebie i swojego miejsca, seksualność
 • Dlaczego nie wystarczy słowo „weź się w garść” aby dziecko zaczęło działać?
 • Odrzucenie i inne problemy związane z brakiem umiejętności społecznych

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Jak wspierać rozwój moralności dziecka?

 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach?
 • Dlaczego zasady dają poczucie bezpieczeństwa?
 • W jaki sposób przeżywane emocje kształtują tożsamość dziecka?
 • Dorosły jest wzorem dla dziecka. Uczenie przez modelowanie
Rodzice kl. 4-6

Dlaczego moje dziecko zmienia swoje podejście do zasad?

 • Czy koledzy naprawdę stają się ważniejsi od rodziców?
 • Jak egzekwować obowiązki i uczyć odpowiedzialności?
 • Czy rodzic może wpływać na motywacje dziecka?
 • Jak uczyć dziecko radzić sobie z porażkami?
Rodzice kl. 7-8

Młody dorosły buduje swój kodeks zasad

 • Perspektywy patrzenia na świat rodzica i młodego dorosłego
 • Jak wspierać dziecko w dokonywanych przez nie wyborach?
 • Czy z dorastającym dzieckiem da się rozmawiać bez kłótni?