epsilon-kaf-my-rod

PROJEKT MyiRodzice

Osiągnięcie pełnego sukcesu wychowawczego wymaga kooperatywności i partnerstwa pomiędzy szkołą a rodzicami. Niezbędne jest również zaoferowanie rodzicom, właśnie przez szkołę, skutecznych i atrakcyjnych form doskonalenia ich kompetencji wychowawczych. PROJEKT MyiRodzice TO SZANSA OBJĘCIA SYSTEMOWYM WSPARCIEM RODZICÓW W CAŁYM OKRESIE NAUKI DZIECKA W SZKOLE, a więź którą tworzy pomiędzy stronami procesu wychowawczego powoduje, że rodzic i nauczyciel grają naprawdę w jednej drużynie!

Rekomendacje: program powstał jako rozszerzenie działań dla rodziców realizowanych w ramach rekomendowanego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon.
Uczestnicy:

Rodzice klas: 1-3, 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych,
Wychowawcy klas 1-8 szkoły podstawowej,
Dyrekcja Placówki oraz Pedagog Szkolny.

Kilka zdań tytułem wstępu
Schemat realizacji:
epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-2
KOSZTY

Koszt realizacji programu dla całej grupy rodziców placówki (niezależnie od ilości oddziałów),wynosi 2960 zł / semestr.

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Świat dorosłych widziany oczyma dziecka:

Rodzice kl. 4-6

Nie jestem już z dzieckiem, ale nie jestem też nastolatkiem:

Rodzice kl. 7-8

Jak pomóc nastolatkowi odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”?

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Gry, które rozwijają i aktywności w internecie, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

Rodzice kl. 4-6

Jakich zachowań dziecko uczy się z gier?

Rodzice kl. 7-8

Kim jest moje dziecko w internecie?

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Dlaczego mówienie o emocjach jest ważne?

Rodzice kl. 4-6

Z jakimi emocjami i z jakimi problemami mierzą się dzieci?

Rodzice kl. 7-8

Depresja a presja jakiej poddawani są nastolatkowie

Tematy szczegółowe dla poszczególnych grup wiekowych

Rodzice kl. 1-3

Jak wspierać rozwój moralności dziecka?

Rodzice kl. 4-6

Dlaczego moje dziecko zmienia swoje podejście do zasad?

Rodzice kl. 7-8

Młody dorosły buduje swój kodeks zasad