epsilon-ksztalt-nauczyciele-1

tematyka szkoleń dla nauczycieli

Jako zespół doświadczonych praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów – pracujemy od kilkunastu lat w licznych szkołach wielu miast Polski. A realizacja naszych autorskich, rekomendowanych programów profilaktycznych pozwala nam na obserwację życia szkoły
od wewnątrz i stałe poznawanie najaktualniejszych potrzeb kadry pedagogicznej. Oferowane przez nas szkolenia stanowią odpowiedź
na aktualne potrzeby szkół i nauczycieli. 

 

Wiemy, że NAUCZYCIELE POSIADAJĄ OLBRZYMI POTENCJAŁ i duże kompetencje, dlatego chcemy je rozwijać i wzbogacać
Wiemy, że NIEZWYKLE WAŻNA JEST ATMOSFERA SZKOŁY, dlatego stawiamy na budowanie pozytywnych relacji w zespole nauczycielskim i zespołach uczniów
Wiemy, że szkoła może być przyjazna dla nauczycieli, uczniów i rodziców, dlatego WARTO INWESTOWAĆ W INDYWIDUALNY POTENCJAŁ NAUCZYCIELI i rad pedagogicznych.
Podstawowe informacje

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi ze szczególnym uwzględnieniem symulacji sytuacji „wywiadówki” – zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do praktycznego przećwiczenia prezentowanych treści oraz stworzenie planów do własnej pracy nad relacją z rodzicami.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi – zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do praktycznego przećwiczenia prezentowanych treści.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi – zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do praktycznego przećwiczenia prezentowanych treści.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi – zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do indywidualnego pogłębiania samoświadomości.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi – zakłada aktywne uczestnictwo i stwarza przestrzeń do praktycznego przećwiczenia prezentowanych treści.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą?
metody pracy

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej z elementami interaktywnymi.

epsilon-ksztalt-nauczyciele-2