epsilon-ksztalt-rodzice-1

tematyka szkoleń dla rodziców

Jako zespół doświadczonych praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów – pracujemy od kilkunastu lat w licznych szkołach wielu miast Polski. A realizacja naszych autorskich, rekomendowanych programów profilaktycznych pozwala nam na poznawanie problemów dzieci, młodzieży oraz aktywną pracę z rodzicami. Oferowane przez nas szkolenia stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rodziców. 

 

Wiemy, że WYCHOWANIE DZIECKA JEST WYZWANIEM, dlatego chcemy wspierać rodziców w tym zadaniu
Wiem, że dla rodziców wiele z zachowań dziecka oraz ich powody mogą być niezrozumiałe, dlatego CHCEMY PRZYBLIŻAĆ RODZICOM ŚWIAT DZIECI I MŁODZIEŻY
Wiemy, jak jak WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW, dlatego chcemy pomagać w wypracowywaniu konstruktywnego modelu oddziaływań oraz partnerskich relacji
Podstawowe informacje
 • Warsztaty, szkolenia i wykłady prowadzimy dla grup różnej wielkości, w zależności od formy pracy,
 • Zawsze z poszanowaniem granic i indywidualnej gotowości do pracy każdego uczestnika.
 • Koszt pojedynczego szkolenia wynosi 746 zł.

zakres pracy
 • Ustalanie zasad i konsekwencji w wychowaniu jako przeciwwaga dla kar i nagród
 • Konstruktywne ustalanie zasad oraz odpowiednie egzekwowanie konsekwencji
 • Negatywne i pozytywne konsekwencje jako skuteczne narzędzia w procesie wychowania
 • Umiejętne dostosowanie wprowadzanych zasad do wieku rozwojowego dziecka
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
 • Poznają zakres wymagań, jakie można stawiać dziecku w zależności od jego wieku rozwojowego
 • Poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi ze szczególnym uwzględnieniem metod konstruktywnego wyciągania konsekwencji
 • Uczestnicy dowiedzą się, czym różnią się konsekwencje, które uczą, od kar, które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
 • Nauczą się odróżniania kar od konsekwencji i umiejętnego ich stosowania
 • Uczestnicy nauczą się właściwie ustalać zasady oraz konstruktywnie egzekwować konsekwencje
 • Uczestnicy nauczą się konstruktywnego komunikowania oczekiwań dotyczących przestrzegania zasad i norm
Dlaczego powstało to szkolenie?

Jednym z celów wychowania jaki stawia sobie z pewnością wielu rodziców jest wypracowanie u dziecka konstruktywnych zachowań, w tym wyboru takich zachowań, które są oczekiwane przez społeczeństwo, a także mieszczą się w graniach obowiązujących norm i zasad. Stąd przekonanie, że gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami rodzica należy ukarać je, aby już więcej takie zachowanie nie wystąpiło. Dzieje się tak często nawet pomimo, iż oczekiwania te nie są jednoznacznie wypowiadane. Jak wskazuje praktyka, kary rzadko są skuteczne, a do tego powodują poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości u dziecka. Rozwiązaniem jest zamiana kar i nagród na system zasad i konsekwencji. Wytyczone zasady wyznaczają granice działania i zachowania dziecka, a zapowiedziane wcześniej konsekwencje są murem, który powstrzymuje je przed przekraczaniem granic. Stosując w wychowaniu system zasad i konsekwencji i dostosowując je do rozwoju dziecka można uniknąć wielu frustrujących sytuacji w procesie wychowania.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej i ćwiczeń praktycznych.

zakres pracy
 • Poznanie różnych styli komunikacji i ich wpływu na jakość porozumiewania się rodzica i dziecka
 • Przedstawimy na czym polega stosowanie komunikatu „Ja”
 • Jakie są podstawowe techniki komunikacyjne ułatwiające porozumiewanie się z dzieckiem (klaryfikacja, parafraza, odzwierciedlanie uczuć)?
 • Jak umiejętnie mówić o trudnych emocjach?
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
 • Poznają zasady konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem
 • Poszerzą wiedzę w zakresie umiejętnego wykorzystywania właściwych komunikatów adekwatnych do sytuacji
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak różne style porozumiewania się z dzieckiem wpływają na jakość wzajemnych relacji
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie znaczenie w komunikacji ma nauka wyrażania i mówienia o trudnych emocjach
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
 • Zwiększenie umiejętności konstruktywnego komunikowania się w relacji z dzieckiem (stosowania komunikatu „Ja”, klaryfikacji, odzwierciedlania uczuć, parafrazy, podsumowania)
 • Poszerzenie kompetencje w zakresie umiejętnego wykorzystywania adekwatnych do sytuacji komunikatów
Dlaczego powstało to szkolenie?

Właściwa komunikacja sprzyja budowaniu dobrych relacji, konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów i zapobiega konfliktom. To jakość komunikacji w dużym stopniu decyduje o jakości relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a trudności które się w tej relacji pojawiają wynikają często z niewłaściwej komunikacji. Błędy komunikacyjne popełniają zarówno rodzice jak i dzieci. Poprawa umiejętności właściwego komunikowania się z dzieckiem wpłynie pozytywnie na proces wychowania a przy tym stanie się dobrym początkiem nauki właściwej komunikacji dla samego dziecka. Należy pamiętać, że chcąc aby dziecko chętnie i otwarcie mówiło i rozmawiało, musi mieć możność obserwację konstruktywnych stylów komunikacji w swoim najbliższym otoczeniu.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej, mini wykładu i ćwiczeń praktycznych.

zakres pracy
 • Cechy nowych technologii, które czynią je atrakcyjnymi dla dzieci i młodzież
 • Wpływ gier komputerowych oraz internetu na rozwój i funkcjonowanie dziecka
 • Zjawisko uzależnienia od poszczególnych rodzajów nowych technologii
 • Możliwości nadzoru, kontroli i zapobiegania zagrożeniom
 • Najpopularniejsze gry komputerowe, portale i aplikacje
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
 • Poznają mechanizmy wpływu gier komputerowych i aplikacji internetowych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży
 • Poznają skuteczne metody nadzoru i kontroli nad korzystaniem z nowych technologii
 • Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego dzieci tak chętnie korzystają z nowych technologii
 • Uczestnicy dowiedzą się w jakie gry najczęściej grają dzieci w różnym wieku i z jakich aplikacji korzystają
Jakich umiejętności nabędą UCZESTNICY?
 • Wspólne opracowanie atrakcyjnych, alternatywnych sposobów zorganizowania wolnego czasu dla dzieci
 • Wprowadzenie nowoczesnych i skutecznych metod nadzoru i kontroli nad wykorzystywaniem nowych technologii przez dzieci
Dlaczego powstało to szkolenie?

Dla dorosłych wychowanych w innych czasach i innej kulturze gdy dostęp do internetu i gier komputerowych był ograniczony, fascynacja dzieci nowymi technologiami może być niezrozumiała, a często uważana za całkowicie niepotrzebną i szkodliwą. Efektem wyrażania przez rodziców takich opinii staje się często przekonanie dzieci i młodzieży, że dorośli nie rozumieją nowych technologii i świata w którym żyją lub oceniają go negatywnie, dlatego nie ma sensu z nimi o tym rozmawiać. Ciężko jest wtedy dzieciom prosić dorosłych o pomoc gdy tej pomocy potrzeba. Niemal nieustannie pojawiają się nowe gry, nowe aplikacje, nowe portale, które tworzone są tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla młodych odbiorców. Aby mieć wpływ na życie dziecka, rodzice muszą poznawać i rozumieć wirtualny świat w którym dzieci się poruszają.

metody pracy

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i dyskusji moderowanej.

zakres pracy
 • Klasyczne narkotyki – rodzaje i efekty, jakie powodują
 • Produkty spożywcze i apteczne wykorzystywane do narkotyzowania się
 • Przyczyny sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i możliwe sposoby zapobiegania uzależnieniom
 • Objawy wskazujące na bycie pod wpływem substancji narkotycznych i właściwe postępowanie w przypadku podejrzenia dziecka o stosowanie środków psychoaktywnych
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
 • Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne
 • Uczestnicy dowiedzą się o konstruktywnych sposobach postępowania w przypadku zażywania przez dziecko środków psychoaktywnych
 • Zapoznanie się z typologią tradycyjnych narkotyków oraz z nowymi substancjami, które dzieci i młodzież wykorzystują do narkotyzowania się
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
 • Uczestnicy nauczą się obserwować i weryfikować objawy wskazujące na możliwość stosowania przez dziecko środków psychoaktywnych
Dlaczego powstało to szkolenie?

Od lat 70-tych XX wieku dorośli próbują zapobiegać kontaktom dzieci i młodzieży z narkotykami. Przekonanie, że można uniemożliwić dzieciom dostęp do środków psychoaktywnych, okazało się jednak złudne i błędne. Ilość różnych substancji zmieniających świadomość, powodujących rozluźnienie lub pobudzenie, zwiększających odczuwanie przyjemności lub dostarczających nowych wrażeń nieustannie rośnie, pomimo wysiłków, aby do tego nie dopuścić. W ostatnim czasie oprócz klasycznych narkotyków pojawiła się moda na nowe substancje – dopalacze (do których dostęp jest łatwiejszy niż do tradycyjnych narkotyków) oraz produkty, które można legalnie kupić w aptece lub sklepie spożywczym. W internecie łatwo można znaleźć przepisy na odpowiednie wykorzystanie danego produktu, a młodzi wymieniają się swoimi doświadczeniami. Nie ma możliwości zablokowania dostępu do tych wszystkich produktów, jednak ważne jest, aby rodzice posiadali podstawową wiedzę w tym zakresie.

metody pracy

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskusji moderowanej.