epsilon-ksztalt-my-i-nasza-praca-3

tematyka szkoleń dla rodziców

Jako zespół doświadczonych praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów – pracujemy od kilkunastu lat w licznych szkołach wielu miast Polski. A realizacja naszych autorskich, rekomendowanych programów profilaktycznych pozwala nam na poznawanie problemów dzieci, młodzieży oraz aktywną pracę z rodzicami. Oferowane przez nas szkolenia stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rodziców. 

 

Wiemy, że WYCHOWANIE DZIECKA JEST WYZWANIEM, dlatego chcemy wspierać rodziców w tym zadaniu
Wiem, że dla rodziców wiele z zachowań dziecka oraz ich powody mogą być niezrozumiałe, dlatego CHCEMY PRZYBLIŻAĆ RODZICOM ŚWIAT DZIECI I MŁODZIEŻY
Wiemy, jak jak WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW, dlatego chcemy pomagać w wypracowywaniu konstruktywnego modelu oddziaływań oraz partnerskich relacji
Podstawowe informacje

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Jednym z celów wychowania jaki stawia sobie z pewnością wielu rodziców jest wypracowanie u dziecka konstruktywnych zachowań, w tym wyboru takich zachowań, które są oczekiwane przez społeczeństwo, a także mieszczą się w graniach obowiązujących norm i zasad. Stąd przekonanie, że gdy dziecko zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami rodzica należy ukarać je, aby już więcej takie zachowanie nie wystąpiło. Dzieje się tak często nawet pomimo, iż oczekiwania te nie są jednoznacznie wypowiadane. Jak wskazuje praktyka, kary rzadko są skuteczne, a do tego powodują poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości u dziecka. Rozwiązaniem jest zamiana kar i nagród na system zasad i konsekwencji. Wytyczone zasady wyznaczają granice działania i zachowania dziecka, a zapowiedziane wcześniej konsekwencje są murem, który powstrzymuje je przed przekraczaniem granic. Stosując w wychowaniu system zasad i konsekwencji i dostosowując je do rozwoju dziecka można uniknąć wielu frustrujących sytuacji w procesie wychowania.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej i ćwiczeń praktycznych.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Właściwa komunikacja sprzyja budowaniu dobrych relacji, konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów i zapobiega konfliktom. To jakość komunikacji w dużym stopniu decyduje o jakości relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a trudności które się w tej relacji pojawiają wynikają często z niewłaściwej komunikacji. Błędy komunikacyjne popełniają zarówno rodzice jak i dzieci. Poprawa umiejętności właściwego komunikowania się z dzieckiem wpłynie pozytywnie na proces wychowania a przy tym stanie się dobrym początkiem nauki właściwej komunikacji dla samego dziecka. Należy pamiętać, że chcąc aby dziecko chętnie i otwarcie mówiło i rozmawiało, musi mieć możność obserwację konstruktywnych stylów komunikacji w swoim najbliższym otoczeniu.

metody pracy

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem dyskusji moderowanej, mini wykładu i ćwiczeń praktycznych.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą UCZESTNICY?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Dla dorosłych wychowanych w innych czasach i innej kulturze gdy dostęp do internetu i gier komputerowych był ograniczony, fascynacja dzieci nowymi technologiami może być niezrozumiała, a często uważana za całkowicie niepotrzebną i szkodliwą. Efektem wyrażania przez rodziców takich opinii staje się często przekonanie dzieci i młodzieży, że dorośli nie rozumieją nowych technologii i świata w którym żyją lub oceniają go negatywnie, dlatego nie ma sensu z nimi o tym rozmawiać. Ciężko jest wtedy dzieciom prosić dorosłych o pomoc gdy tej pomocy potrzeba. Niemal nieustannie pojawiają się nowe gry, nowe aplikacje, nowe portale, które tworzone są tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla młodych odbiorców. Aby mieć wpływ na życie dziecka, rodzice muszą poznawać i rozumieć wirtualny świat w którym dzieci się poruszają.

metody pracy

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i dyskusji moderowanej.

zakres pracy
efekty
Czego dowiedzą się uczestnicy?
Jakich umiejętności nabędą uczestnicy?
Dlaczego powstało to szkolenie?

Od lat 70-tych XX wieku dorośli próbują zapobiegać kontaktom dzieci i młodzieży z narkotykami. Przekonanie, że można uniemożliwić dzieciom dostęp do środków psychoaktywnych, okazało się jednak złudne i błędne. Ilość różnych substancji zmieniających świadomość, powodujących rozluźnienie lub pobudzenie, zwiększających odczuwanie przyjemności lub dostarczających nowych wrażeń nieustannie rośnie, pomimo wysiłków, aby do tego nie dopuścić. W ostatnim czasie oprócz klasycznych narkotyków pojawiła się moda na nowe substancje – dopalacze (do których dostęp jest łatwiejszy niż do tradycyjnych narkotyków) oraz produkty, które można legalnie kupić w aptece lub sklepie spożywczym. W internecie łatwo można znaleźć przepisy na odpowiednie wykorzystanie danego produktu, a młodzi wymieniają się swoimi doświadczeniami. Nie ma możliwości zablokowania dostępu do tych wszystkich produktów, jednak ważne jest, aby rodzice posiadali podstawową wiedzę w tym zakresie.

metody pracy

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskusji moderowanej.