warsztaty w ramach programu epsilon

W ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon realizujemy warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

 

Program może być realizowany dla jednej grupy klasowej aż przez trzy lata co oznacza, że “rośnie wraz z klasą”.

 

W każdym z pojedynczych modułów, realizowanych w danym roku szkolnym, pracujemy w wybranym przez wychowawcę lub pedagoga obszarze realizując moduł: 3 + 2 godz. Oznacza to, że nasi trenerzy spotykają się z klasą dwukrotnie, najpierw na 3 godz. lekcyjne
a po ok. 2 tygodniach na 2 godz. lekcyjne.