warsztaty epsilon

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon został zaadoptowany dla wszystkich grup wiekowych, zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

 

Warsztaty mogą być realizowane dla jednej grupy klasowej w formie modułowej.

 

W każdym z pojedynczych modułów, realizowanych w danym roku szkolnym, pracujemy w wybranym przez wychowawcę lub pedagoga obszarze realizując moduł: 3 + 2 godz. Oznacza to, że nasi trenerzy spotykają się z klasą dwukrotnie, najpierw na 3 godz. lekcyjne a po ok. 2 tygodniach na 2 godz. lekcyjne.

 

Koszty: Udział jednej klasy wraz z wychowawcą w jednym module warsztatów to koszt 1880 zł.