programy rekomendowane

Stowarzyszenie Epsilon Plus jest Instytucją Wdrażającą dwa autorskie programy profilaktyczne:

Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania  szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami oraz materiały dydaktyczne i przygotowanie specjalnych rekomendacji do dalszej pracy z uczniami.

Działania programu obejmują kompleksowy, całoroczny cykl szkoleniowy dla wychowawców klas w których uzyskują oni kompetencje w zakresie radzenia sobie z problemami agresji i przemocy w grupach. Program inauguruje dwudniowa konferencja dla dyrektorów szkół i pedagogów.

Oba programy ujęte są w systemie rekomendacji PARPA, KBPN, IPiN, ORE (www.programyrekomendowane.pl).

 

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon – w zakresie profilaktyki uniwersalnej i profilaktyki zdrowia psychicznego.
Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk – w zakresie profilaktyki selektywnej.

 

Centrum Innowacyjnej Profilaktyki jest wyłącznym komercyjnym realizatorem obu autorskich programów.