Strona główna > Aktualności > Jesteśmy z uczniami – online

Jesteśmy z uczniami – online

Od kwietnia realizujemy warsztaty profilaktyczne dla uczniów on-line.

Szkoły pozostają zamknięte z powodu epidemii i w związku z tym tysiące dzieci są pozbawione możliwości codziennych spotkań z rówieśnikami. Mając na uwadze fakt, iż wsparcie grupy rówieśniczej i dobre relacje w klasie pozostają bardzo istotnymi czynnikami chroniącymi, rozpoczęliśmy realizację warsztatów profilaktycznych online.

Pierwsze spotkania z uczniami warszawskich szkół podstawowych odbyły się w kwietniu. Warsztaty prowadzone są w ramach realizacji Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon, a ich celem jest wzmacnianie bliskości w klasie mimo odosobnienia oraz wsparcie w radzeniu sobie w sytuacji izolacji. Zajęcia polegały na wspólnym przeżyciu wyobrażonej historii, w której młodzież została zaproszona do działań w małych zespołach lub na forum dużej grupy z wykorzystaniem aplikacji angażujących do aktywności. Zarówno uczniowie, jak i wychowawcy uczestniczący w warsztatach bardzo docenili to doświadczenie. Dla niektórych z nich była to okazja do pierwszego spotkania – zobaczenia się w dużej grupie na ekranie – od czasu zamknięcia szkół. Warsztatom towarzyszą konsultacje wspierające dla wychowawców prowadzone przez trenerów Epsilona.

Symulacja warsztatu przeprowadzona przez trenerów Epsilona

w związku ze stworzeniem nowych programów profilaktycznych do realizacji online.